Škodlivost drog

Co je škodlivější- tabák nebo marihuana? Alkohol, nebo extáze? Sestavit žebříček škodlivosti není snadné, mísí se zde řada faktorů, jako je návykovost, nebezpečí předávkování, škody způsobené společnosti a podobně. Přesto se o to odborníci čas od času pokoušejí.

 

Skupina odborníků hodnotila negativní dopady 20 různých látek na základě devíti různých kritérií, která jsou kombinována tak, aby byla schopna postihnout celkovou škodlivost daných látek.

Do seznamu bylo zařazeno také pět legálních návykových látek, jako je tabák a alkohol. Alkohol se v rozboru zařadil na 5. místo, tabák na 9. místo.

Nejškodlivější návykovou látkou se ukázal heroin, následuje kokain a barbituráty. Extáze skončila až na 18. místě, kanabis na 11.

Tabulka škodlivosti drog:

1) Heroin
2) Kokain
3) Barbituráty (sedativa)
4) Methadon (syntetický opioid v lékařství užívaný jako analgetikum a pro léčbu závislosti na narkotikách.)
5) Alkohol
6) Ketamine (léčivo používané v humánní i veterinární medicíně jako anestetikum)
7) Benzodiazepin ( psychoaktivní látky)
8) Amfetamin (stimulační látky)
9) Tabák
10) Buprenorfin (sedativa)
11) Kanabis
12) Rozpouštědla
13) 4 – MTA
14) LSD
15) Metylfenidát
16) Anabolické steroidy
17) GHB
18) Extáze
19) Alkylnitráty
20) L-cathinon