Rozdělení drog

Tvrdé a měkké drogy

Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním.

 

V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek.

 

Míra rizika
 
„Tvrdost“
Zástupci
Vysoká
Tvrdé
Toluen
Heroin
Morfin
Durman
Crack
LSD
Vysoká až střední
Tvrdé
Lysohlávky
Kokain
Pervitin
Střední
Tvrdé
Alkohol
Ecstasy
Efedrin
Kodein
Relativně malá
Měkké
Marihuana
Hašiš
Kokový čaj
Prakticky bez rizika
Měkké
Káva
Čaj